ЗОНА И ТЕРАПИЯ

  • При предплащане на пакет от 3, 6 или 10 роцедури получавате подарък – процедура VelaShape III за дълбочинно разтапяне на мазнини. След предплащане на пакет от 3, 6  или 10 процедури, получавате възможност да правите поддържащи процедури на единична цена 260 лв. за същата голяма зона или 215 лв. за същата малка зона.
  • При предплащане на пакет от 3, 6 или 10 роцедури получавате подарък – процедура VelaShape III за дълбочинно разтапяне на мазнини. След предплащане на пакет от 3, 6  или 10 процедури, получавате възможност да правите поддържащи процедури на единична цена 260 лв. за същата голяма зона или 215 лв. за същата малка зона.
  • При предплащане на пакет от 3, 6 или 10 роцедури получавате подарък – процедура VelaShape III за дълбочинно разтапяне на мазнини. След предплащане на пакет от 3, 6  или 10 процедури, получавате възможност да правите поддържащи процедури на единична цена 260 лв. за същата голяма зона или 215 лв. за същата малка зона.
  • При предплащане на пакет от 3, 6 или 10 роцедури получавате подарък – процедура VelaShape III за дълбочинно разтапяне на мазнини. След предплащане на пакет от 3, 6  или 10 процедури, получавате възможност да правите поддържащи процедури на единична цена 260 лв. за същата голяма зона или 215 лв. за същата малка зона.